Template:Utente ka-1

Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
Jump to navigation Jump to search
ka-1 ამ მომხმარებელს შეუძლია წვლილი შეიტანოს ქართული ენის ცოდნის ელემენტარულ დონეზე.