Template:Utente ka-2

Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
Jump to navigation Jump to search
ka-2 ამ მომხმარებელს შეუძლია წვლილი შეიტანოს ქართული ენის ცოდნის საშუალო დონეზე.