Template:Utente ka-3

Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
Jump to navigation Jump to search
ka-3 ამ მომხმარებელს შეუძლია წვლილი შეიტანოს ქართული ენის ცოდნის მაღალ დონეზე.